Centar

Homeopatski centar 'Primula' je smješten u Av. V. Holjevca 23 u Zagrebu.
Kontakt telefon centra je 098/9182-920.
Kontakt e-mail adresa: info@homeopatija-primula.hr

Voditeljica centra je Blanka Martinović, homeopatica.
Djelatnosti Centra su pružanje usluga homeopatskih savjetovanja i organizacija homeopatskih radionica i predavanja za javnost.

O voditeljici

Voditeljica centra Blanka Martinović homeopatiju je studirala na London International College of Homeopathy i diplomirala 2002. godine.

- Članica Hrvatske udruge homeopata (od 2004. do 2008. godine članica Predsjedništva, od 2008. do 2012. godine dopredsjednica).
- od 2008. do 2012. Predsjednica Hrvatskog homeopatskog saveza (HHS).
HHS je 'krovni' savez homeopatskih udruga osnovan 2008. godine koji radi na izradi prijedloga zakona o homeopatiji, u svrhu priznavanja homeopatije u Hrvatskoj po europskim standardima, a u skladu sa smjernicama ECCH. Cilj saveza je pružanje vrhunske homeopatske usluge klijentima, koju provode kvalificirani homeopati terapeuti, kao i liječnici službene (alopatske) medicine koji posjeduju adekvatnu homeopatsku naobrazbu.
- Pridruženi član Udruge privatnih poslodavaca u zdravstvu.

Dodatna edukacija (seminari i kongresi vezani uz homeopatsku i alopatsku medicinu u zemlji i inozemstvu):

Blanka Martinović: 'Općenito me zanima holistički pristup zdravlju, pa zbog osobnog razvoja pohađam i druge discipline, koje ne prakticiram u radu sa klijentima, ali surađujem s kvalificiranim terapeutima iz tih područja (kiropraktika, razne masaže, ayurveda, fitoterapija i dr.). Naravno, surađujem i s drugim kolegama homeopatima, od kojih su neki i stručnjaci iz alopatske medicine (psihijatrija, pedijatrija, stomatologija, fizijatrija, opća medicina i dr.). Povremeno održavam radionice za građanstvo, kako bi naučili osnove djelovanja homeopatije na zdravlje osobe i samopomoć u nekim lakšim akutnim situacijama.'